εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Διευκρινίήσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. – Ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων

Διευκρινίήσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. – Ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Αρ. πρωτ. 270

Προς: Τους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Διευκρινίήσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. – Ζωντανή αναμετάδοση μαθημάτων

Συνάδελφοι,

Αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, παρά τις επιφυλάξεις της πλειοψηφίας της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους κινδύνους που εγκυμονεί η απόφαση του Υπουργείου γιαεπαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, τα Σχολεία μας θα υποδεχθούν τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.

Ενόψει της έναρξης των μαθημάτων στα Σχολεία με φυσική παρουσία των μισών από κάθε τμήμα μαθητών, κάθε ημέρα, θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

  • Η απευθείας μετάδοση της δια ζώσης διδασκαλίας συνιστά καταπάτηση θεμελιωδών συνταγματικών ελευθεριών και παραβιάζει τo Σύνταγμα της Ελλάδας και τις Διεθνείς Συνθήκες.
  • Για τη δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικής μετάδοσης από την τάξη αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Ως εκ τούτου δεν είναι γνωστές οι προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή μια ενδεχόμενη αναμετάδοση.
  • Για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη συγκατάθεση από ΟΛΟΥΣ,  εκπαιδευτικούς και γονείς  μαθητών.

Εν κατακλείδι:

Εκπαιδευτικός που θεωρεί ότι η δια ζώσης μετάδοση της διδασκαλίας του μαθήματός του, παραβιάζει τα προσωπικά του δεδομένα και δεν επιθυμεί να δώσει τη συγκατάθεσή του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αρνείται υπηρεσία για τους εξής λόγους:

α) Η μετάδοση της δια ζώσης της διδασκαλίας του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτική, αφού σύμφωνα με την τροπολογία, που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 08-05-2020, δίνεται η δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικής μετάδοσης από την τάξη.

β) Ακόμα και στο ενδεχόμενο που σε έναν Σύλλογο Διδασκόντων μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών δώσει τη συγκατάθεσή του για μετάδοση της δια ζώσης της διδασκαλίας του μαθήματός του, αυτό δεν υποχρεώνει τους υπόλοιπους να πράξουν το ίδιο. Αυτοί μπορούν να διδάσκουν το μάθημά τους, όπως δίδασκαν πάντα στη φυσική τάξη με τους παρόντες μαθητές[1].

Σε κάθε περίπτωση για να πραγματοποιηθεί σε τμήμα του Σχολείου μάθημα με ζωντανή αναμετάδοση θα πρέπει να έχει δοθεί η συγκατάθεση ΟΛΩΝ των γονέων των μαθητών του τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο εκπαιδευτικός που θα έχει συγκατατεθεί κινδυνεύει να υποστεί νομικές συνέπειες από τους γονείς εκείνους που δεν επιθυμούν την έκθεση των παιδιών τους, λόγω της ζωντανής αναμετάδοση του μαθήματος, στο έξω κόσμο και οι οποίοι ενδέχεται να κινηθούν νομικά κατά του εκπαιδευτικού αυτού ή/και κατά του Σχολείου.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.


[1] Μαθητές που για ειδικούς λόγους δεν θα προσέρχονται στο Σχολείο με δυνατότητα μη προσμετρούμενης απουσίας, θα μπορούν να ενημερώνονται για τα μαθήματα που θα πραγματοποιούνται στο Σχολείο από τους συμμαθητές τους, όπως συνέβαινε πάντα όταν έλειπαν από το Σχολείο για οποιονδήποτε λόγο ή με όποιον άλλον τρόπο κρίνει κατάλληλο ο εκάστοτε εκπαιδευτικός.

Print Friendly, PDF & Email