εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση

Νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Αρ. πρωτ. 290

Προς: Τους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα:  Νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση – Καθοριστική διάταξη για το σύστημα πρόσληψης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση

Συνάδελφοι,

Στις 17 Ιανουαρίου 2019 ψηφίστηκε στη Βουλή ένα σημαντικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για το σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση. Ας σημειωθεί ότι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών στο Δημόσιο έγιναν τελευταία φορά το 2008.  Το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου των εργασιακών σχέσεων των φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, αλλά και για την επαναφορά του πειθαρχικού τους ελέγχου από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς προβλέπει διάταξη καθοριστική για το σύστημα πρόσληψής τους στη Δημόσια Εκπαίδευση, καθώς προβλέπει την ισότιμη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, όπου κι αν έχει διανυθεί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του νόμου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

·         «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προϋπηρεσία τους (με πλαφόν τα 120 μόρια), προκειμένου να διοριστούν ως μόνιμοι, ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές με βασική προϋπόθεση την ύπαρξη καταγγελίας σύμβασης. Για μόνιμο διορισμό η προϋπηρεσία συνυπολογίζεται με τον επιπλέον όρο της υπηρεσίας για δύο πλήρη έτη στο δημόσιο μετά την απόλυση. Η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι απολύθηκαν αναιτιολόγητα και συχνά εκδικητικά από τα σχολεία τους τα προηγούμενα χρόνια και ιδίως την περίοδο Αρβανιτόπουλου.

·         Για την πρόσληψη των απολυμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε θέση αναπληρωτών δεν απαιτείται προϋπηρεσία στο δημόσιο».

·         Η προϋπηρεσία ΔΕΝ προσμετράται:

1.      Για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που παραιτούνται

2.      Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αυτός αναθεωρήθηκε και ισχύει. Επειδή υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις συναδέλφων για τη ρύθμιση αυτή, αναφέρουμε αναλυτικά τις περιπτώσεις:

Α.             Περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει με το Ν. 4415/2016.

Πρόκειται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους.

Β.             Περίπτωση ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4415/2016 και 4472/2017

Πρόκειται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που απολύονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω:

αα) Σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου και, ύστερα από ένσταση του ενδιαφερομένου, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου.

ββ) Συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους.

γγ) Επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο.

δδ) Διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή».

Διαβάστε εδώ το σύνολο του νόμου και κυρίως τα άρθρα 42 και 61 που αφορούν τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

Στο Παράρτημα Α, που ακολουθεί, μπορείτε να διαβάσετε απαντήσεις που έχουν δοθεί από την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικές με το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση.

Πηγές

https://www.oiele.gr/Διατάξεις_νέου_Νόμου_για_το_σύστημα_διορισμών_στη_δημόσια_εκπαίδευση

https://www.oiele.gr/Σύστημα_διορισμών_στην_εκπαίδευση-Απαντήσεις_σε_ερωτήματα

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου

Το μέλος Γιάννης Λιγνάδης

Print Friendly, PDF & Email