εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ευχές – Έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019

Ευχές – Έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ. πρωτ. 232

Προς: Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Ευχές και επισημάνσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019

Συνάδελφοι,

Ευχόμαστε από καρδιάς το νέο σχολικό έτος να είμαστε όλοι γεροί, γεμάτοι δύναμη και αντοχές, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του δύσκολου και δημιουργικού έργου μας.

Μέσα στη δύσκολη εμείς οι εκπαιδευτικοί, η ψυχή των Σχολείων μας, όλα αυτά τα χρόνια της δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας που βιώνει η χώρα μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσαν οι μονομερείς αποφάσεις της Διοίκησης της Φ.Ε., «βάλαμε πλάτη» προσφέροντας ακούραστα ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο και μάλιστα ολοένα πιο απαιτητικό σε κόπο και χρόνο, κρατώντας όρθια τα Σχολεία της Φ.Ε. και διασφαλίζοντας το κύρος τους. Στηρίξαμε το σχολείο παρέχοντας στους μαθητές μας υψηλής στάθμης Παιδεία και εμπνέοντάς τους με τη στάση μας και τους αγώνες μας, πίστη στον άνθρωπο, ελπίδα για το μέλλον και επιμονή για την επικράτηση του καλού και του δίκαιου.

Ευχόμαστε να αντλούμε το σθένος, να υπηρετούμε με συνέπεια το σημαντικό λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Πρωταρχικός σκοπός μας είναι η συμβολή μας στη διαμόρφωση ακέραιων προσωπικοτήτων, πρόθυμων και ικανών να εργαστούν εποικοδομητικά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, προόδου και ευημερίας.

Ευχόμαστε να εισακουστούν και να ικανοποιηθούν τα πάγια αιτήματα, που έχουμε επανειλημμένα υποβάλλει στη Διοίκηση της Φ.Ε., που αφορούν στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης των Σχολείων μας, τόσο για θέματα που αφορούν στους εκπαιδευτικούς (οικονομικά, εργασιακά, θεσμικά,), όσο και για θέματα που αφορούν στις/ους μαθήτριες/τές και στους γονείς τους.

          Οφείλουμε να επισημάνουμε την ανάγκη όλοι οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να διαφυλάσσουν οι ίδιοι την εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας (βλ. σχετικά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 41/01-09-2017 έγγραφο του Δ.Σ. του Σωματείου μας).

     Ενημερωτικά, στην ιστοσελίδα της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. έχει αναρτηθεί σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν στον κλάδο (https://www.oiele.gr/Καλή_σχολική_χρονιά_και_ΠΡΟΣΟΧΗ). Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΟΙΕΛΕ, ορισμένα από τα θέματα αυτά είναι:

  • Βλαπτική μεταβολή ωραρίου

Σε πολλά ιδιωτικά σχολεία συνάδελφοί μας καλούνται να υπογράψουν νέα σύμβαση, ή ιδιωτικά συμφωνητικά που προβλέπουν λιγότερες ώρες εργασίας. Επισημαίνουμε ότι αυτό απαγορεύεται για δύο λόγους:

  1. Διότι απαγορεύεται η βλαπτική μεταβολή (μείωση) του ωραρίου σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς. Στους μεν της διετίας, διότι η σύμβαση είναι ορισμένη και δεν μεταβάλλεται, στους δε αορίστου χρόνου, διότι βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας ώρες που μπορεί να χαθούν λόγω αναστολής/κατάργησης τάξης, ή τμήματος πρέπει να αναπληρωθούν από άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως πχ, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο (άρθρο 28, Ν. 4415/2016). Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση κατάργησης τάξης ή τμήματος και όταν διαπιστωθεί μηδενισμός ωραρίου του εκπαιδευτικού για κάποια ειδικότητα, στην περίπτωση αυτή απολύεται ο έχων μικρότερη εκπαιδευτική προϋπηρεσία (παρ. 1, άρθρο 28 του 4415/2016).
  2. Διότι απαγορεύεται νομοθετικά η παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού από τμήμα του ωραρίου του (άρθρο 56, Ν. 4472/2017).
  • Καταβολή αποζημίωσης στη διετία

Ορισμένα ιδιωτικά σχολεία δεν καταβάλλουν τη νόμιμη αποζημίωση με την καταγγελία σύμβασης της διετίας. Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, εξεδόθη από το Υπουργείο Εργασίας εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση ορισμένου χρόνου (διετίας) είναι ιδιότυπη σύμβαση», της οποίας η λήξη απαιτεί καταγγελία, άρα και καταβολή αποζημίωσης. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι, βάσει της εν λόγω εγκυκλίου, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, ή /και δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα, ο ΣΕΠΕ επιβάλει τις προβλεπομένης από τις οικείες διατάξεις κυρώσεις στα ιδιωτικά σχολεία.

  • Οικειοθελής αποχώρηση (παραίτηση), ή απόλυση;

Σε αρκετές περιπτώσεις εργοδότες πείθουν νέους κυρίως συναδέλφους στο τέλος της διετίας να προβούν σε οικειοθελή αποχώρηση, με το πρόσχημα της απόλυσης. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις τους υπόσχονται άμεση επαναπρόσληψη.

Θυμίζουμε ότι:

  • Οικειοθελής αποχώρηση ίσον παραίτηση. Στην περίπτωση της παραίτησης μηδενίζεται η προϋπηρεσία. Σε περίπτωση επαναπρόσληψης ο εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται με νέα σύμβαση διετίας ορισμένου χρόνου, χάνοντας έτσι τα εργασιακά δικαιώματα του εκπαιδευτικού αορίστου χρόνου αλλά και το σχετικό ποσό της μισθολογικής ωρίμανσης.
  • Η παραίτηση για να είναι νόμιμη απαιτεί αυτοπρόσωπη και αυθημερόν υποβολή της τόσο στο σχολείο όσο και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους. Σε διαφορετική περίπτωση είναι άκυρη.
  • Εκπαιδευτικός που έχει απολυθεί στη λήξη της διετίας και προσληφθεί πάλι  άμεσα στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο, θα υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου.
  • Καταχώριση στοιχείων ιδιωτικών σχολείων (παρεκκλίσεων-δράσεων) στο myschool και διεκδίκηση προϋπηρεσίας και ενσήμων:

Όπως πρόσφατα ενημερώσαμε με αναρτήσεις μας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ KATAXΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ myschool,ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ), με βάση εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται η υποχρέωση των σχολικών μονάδων να καταχωρίζουν το σύνολο των εκπαιδευτικών τους δραστηριοτήτων (ωρολόγιο πρόγραμμα-παρεκκλίσεις και πρόσθετες δραστηριότητες) στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η δυνατότητα πολλών σχολαρχών να μην δηλώνουν εκπαιδευτικούς και να φοροδιαφεύγουν. Ιδιαίτερη ευθύνη για την εφαρμογή των εγκυκλίων αυτών έχουν τα διευθυντικά στελέχη (διευθυντές – προϊστάμενοι νηπιαγωγείων) των ιδιωτικών σχολείων. Υπενθυμίζουμε, δε, ότι η μη συμμόρφωση με την εγκύκλιο επισύρει για τους συναδέλφους μας σοβαρές πειθαρχικές ποινές.

Η εφαρμογή των εγκυκλίων τερματίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το όνειδος των απλήρωτων εκπαιδευτικών. Οι συνάδελφοι πλέον πρέπει να διεκδικήσουν, όχι μόνο τη νομιμοποίηση (μέσω διοριστηρίου) της απασχόλησής τους στις δράσεις αυτές, αλλά και τα ένσημα και την προϋπηρεσία τους».

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη
Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος
Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου
Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού
Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου
Το μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου
Το μέλος Γιάννης Λιγνάδης 

Print Friendly, PDF & Email