εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 (ΚΥΑ) – Άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα του Ν. 4619/2019

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 (ΚΥΑ) – Άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα του Ν. 4619/2019

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Αρ. πρωτ. 237

Προς: Καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε.

Κοινοποίηση: Δ.Σ. και εκπαιδευτικοί του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.

Θέμα: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 (ΚΥΑ) – Άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα του Ν. 4619/2019

Συνάδελφοι,

Τη σοβαρότητα της κατάστασης λόγω του Κορωναϊού-2019 (SARS-CoV-2) αποδεικνύουν οι αποφάσεις της κυβέρνησης, από την 10.3.2020 μέχρι σήμερα, για αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και εμπορικών κέντρων, πολυκαταστημάτων κ.λπ., χώρων εστίασης κ.λπ., κινηματογράφων, θεάτρων κ.λπ., βιβλιοθηκών, μουσείων κ.λπ., αθλητικών εγκαταστάσεων, ομίλων και σωματείων κ.ά. (https://www.moh.gov.gr/Δελτίο_Τύπου_Υπουργείου_Υγείας).

Ειδικά για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της χώρας η υπ. αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) ορίζει:

«Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

  1. Όλων των σχολικών μονάδων, …. δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, ως εξής:

α) των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, …..και  εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και

γ) …».

Τα νέα δεδομένα, επιβάλλουν νέες συμπεριφορές και πρακτικές. Θέτοντας σε προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, δρώντας προληπτικά και με υπευθυνότητα θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, ώστε να προστατευτούν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους καθώς και όλοι οι πολίτες διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το διδακτικό έτος (https://www.minedu.gov.gr/koronoios-kentriki).

Στο πλαίσιο αυτό με το υπ. αριθμ. πρωτ. 236/16-03-2020 συνημμένο έγγραφο μας, καλούμε τη Φ.Ε. να αγκαλιάσει το εγχείρημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω ενεργοποίησης διαδικτυακών εργαλείων σύγχρονης[1] τηλεκπαίδευσης, επεκτείνοντας την ασύγχρονη διδασκαλία, που είναι ήδη σε λειτουργία μέσω της πλατφόρμας earsakeio του Αρσακείου.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι, για την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης θα πρέπει:

  1. η Φ.Ε. να μεριμνήσει οι εκπαιδευτικοί να εφοδιαστούν με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και να επιμορφωθούν κατάλληλα ώστε να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά και παραγωγικά από το σπίτι τους,

και,

  1.  να αφορά το σύνολο των μαθητών των Σχολείων της Φ.Ε. (για λόγους ισονομίας).

Προκειμένου να μην τεθούν ζητήματα παραβίασης της ΚΥΑ, η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς τη φυσική παρουσία μαθητών, αλλά και εκπαιδευτικών στο χώρο των Σχολείων.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα του Ν. 4619/2019 (επισυνάπτεται), που αφορά στην παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ισχύουν τα εξής:

«1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.

2. …….

3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α΄ με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β΄ με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή».

Για όποια εξέλιξη υπάρξει σε σχέση με το κλείσιμο των σχολείων λόγω εξάπλωσης του κορωναϊού, αλλά και με την εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση (διδασκαλία) θα σας ενημερώσουμε.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.


[1] Απευθείας διδασκαλία και μετάδοση διαδικτυακού μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν και συμμετέχουν ζωντανά μέσω υπολογιστή.

Print Friendly, PDF & Email