εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Διατήρηση δικαιώματος για καταβολή των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας

Διατήρηση δικαιώματος για καταβολή των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Αρ. πρωτ. 266

Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Διατήρηση δικαιώματος για καταβολή των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας

Συνάδελφοι,

Στις 9 Νοεμβρίου 2018 σας κοινοποιήσαμε το υπ’ αριθ. πρωτ. 257/07-11-2018 έγγραφό μας προς την Φ.Ε., με το οποίο υποβάλαμε εκ νέου το αίτημά μας για επαναφορά των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας στους εκπαιδευτικούς της Φ.Ε., υπενθυμίζοντας ότι αυτά περικόπηκαν παράνομα και αντισυνταγματικά, καθώς δεν υπάρχει κανένας νόμος που να υπαγορεύει την περικοπή των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Αντίθετα η σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών της Φ.Ε., που είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιτάσσει την καταβολή  των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, όπως έγινε άλλωστε και στην περίπτωση των διοικητικών υπαλλήλων της Φ.Ε.

Εν όψει μελλοντικών εξελίξεων σχετικά με το θέμα αυτό και προκειμένου ο/η κάθε εκπαιδευτικός να διατηρήσει το δικαίωμά του/της για την καταβολή των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, κάθε συνάδελφος θα πρέπει, εφόσον επιθυμεί, να καταθέσει προς την Φ.Ε. (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο protocol1@arsakeio.gr ή δια ζώσης) το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη
Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος
Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου
Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού
Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου
Το μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου
Το μέλος Γιάννης Λιγνάδης 

Print Friendly, PDF & Email