εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Διαμαρτυρία και Αίτημα συνάντησης

Διαμαρτυρία και Αίτημα συνάντησης
Αριθμός πρωτοκόλλου  Φ.Ε.:  3140/06.07.2021

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Αρ. πρωτ. 473

Προς: Tον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Θέμα:    Διαμαρτυρία και Αίτημα συνάντησης

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη,

Διαβάζοντας την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων) στον επίσημο ιστότοπο της Φ.Ε. στην οποία μας ενημερώνει, ότι οι καταγγελίες εναντίον των Αρσακείων τέθηκαν από την Εισαγγελία στο Αρχείο, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι  «Το Δ.Σ. της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας  απεφάσισε ήδη την συγκρότηση μιας -νέας- μικρής και ευέλικτης «Μόνιμης Επιτροπής Αναφοράς, Διερεύνησης και Αντιμετώπισης Εξαιρετικών Περιστατικών», συγκροτούμενης από εκπαιδευτικούς και γονείς των Σχολείων μας,…».

Διερωτόμαστε για την αναγκαιότητα σύστασης μιας τέτοιας επιτροπής εφόσον υπάρχουν αρμόδια θεσμοθετημένα πρόσωπα ή/και φορείς εντός και εκτός σχολείου (Διευθυντές και Επόπτρια Σχολείων, Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστές Σύμβουλοι Υ.ΠΑΙ.Θ., αρμόδιες υπηρεσίες Υ.ΠΑΙ.Θ. κ.ά.). Η ορθή και απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων τους θα εξασφάλιζε την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιωνδήποτε «Εξαιρετικών Περιστατικών».

Επισημαίνουμε ότι παρακάμφθηκε ο θεσμικός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Φ.Ε. (Σ.Κ.Φ.Ε.) και δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στη συζήτηση για την αναγκαιότητα σύστασης, τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της επιτροπής, καθώς και για την ιδιότητα και τα κριτήρια επιλογής των μελών της. Η απουσία του θεσμικού εκπροσώπου, εκτός των άλλων, υπονομεύει a priori και την όποια εγκυρότητα της Επιτροπής.

Αιτούμαστε άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα.

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη
Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου
Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος
Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου
Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού
Το μέλος Αδαμαντία Ξηρίδου
Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης
Print Friendly, PDF & Email