εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

«Ερευνητικές Εργασίες (project)»

«Ερευνητικές Εργασίες (project)»

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιμορφωτών στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»

Παρασκευή, 03 Ιούνιος 2011 16:39 ΟΕΠΕΚ – Πληροφορίες – Οργάνωση
E-mailΕκτύπωση

Ανακοίνωση σειράς κατάταξης για τους πρώτους 173 κατά σειρά βαθμολογίας  υποψήφιους επιμορφωτές της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)» σύμφωνα με τις ανάγκης κάλυψης του απαραίτητου αριθμού επιμορφωτών του εν λόγω προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι ο τελικός αριθμός επιλεγέντων επιμορφωτών, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων των επιμορφούμενων δεν αναμένεται να υπερβεί τα  70 άτομα.  Οι ανωτέρω επιλεγέντες επιμορφωτές θα κατανεμηθούν στα κατά τόπους ΠΕΚ σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα δήλωσή τους.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, οι υποψήφιοι δύνανται να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση  epimorfotes-project@oepek.grμέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00.

Πίνακας Κατάταξης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(PROJECTS)

Παρασκευή, 03 Ιούνιος 2011 12:18 ΟΕΠΕΚ – Πληροφορίες – Οργάνωση
E-mailΕκτύπωση

O Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) ευχαριστεί τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τους εκατοντάδες επιμορφωτές που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος για τις Ερευνητικές Εργασίες (projects). Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα αυτό ήταν, πράγματι, εντυπωσιακή!

Επειδή οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλες,  αποφασίστηκε να επαναληφθεί το πρόγραμμα και τον επόμενο Σεπτέμβριο. Οι προσκλήσεις για αιτήσεις και οι σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές θα αναρτηθούν στον ιστοτόπο του Ο.ΕΠ.ΕΚ. τις επόμενες  εβδομάδες.

Print Friendly, PDF & Email