εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ο αγώνας κατά του Ενιαίου….

Ο αγώνας κατά του Ενιαίου….
Ανακοινώσεις
Πέμπτη, 9 Φεβ. 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά το απαντητικό έγγραφο Κουτρουμάνη σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα της μισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και τις παράνομες περικοπές που επιβάλλουν αρκετοί σχολάρχες, εστάλη σήμερα η Α.Π. 2426/9-2-2012 διευκρινιστική εγκύκλιος της Δ/νσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας προς τους Επιθεωρητές Εργασίας που ξεκαθαρίζει τα εξής:
• Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν εμπίπτουν στο εφαρμοστικό πεδίο του ν. 4024/2011, επομένως η ένταξή τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο είναι παράνομη.
• Ισχύει, για τις μισθολογικές αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η ΔΑ 31/2010 ως συλλογική σύμβαση.
• Όπως ήδη ερμηνεύεται στη ΔΑ 31/2010 και στις υπ. αριθμ. 2/73944/0022/1-12-2011 και 2/82176/0022/1-12-2011 αποφάσεις του Γ.Λ.Κ., η έκφραση «τουλάχιστον» στο άρθρο 36, παρ. 1, του ν. 682/77 (Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων) σημαίνει πως οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται να λαμβάνουν ανώτερες των δημοσίων εκπαιδευτικών αποδοχές.

Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Μ. Χάλαρης κοινοποίησε αυθημερόν την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

Οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οφείλουν να ελέγξουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και να φροντίσουν να τηρηθεί η νομοθεσία για τους παραβάτες.
Δείτε εδώ το κείμενο της εγκυκλίου

ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΟΙ ΣΧΟΛΑΡΧΕΣ, ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ

Google0 0 0Blogger0

Για μια ακόμη φορά οι σχολάρχες επιδόθηκαν στο αγαπημένο τους χόμπι της άγαρμπης παρερμηνείας της νομοθεσίας. Παρά τις απανωτές σφαλιάρες που έχει υποστεί η σαθρή επιχειρηματολογία τους, αυτοί εμμένουν στην αναπαραγωγή της, αποστέλλοντας επιστολή στον Υπουργό Εργασίας, ως απάντηση στο έγγραφο Κουτρουμάνη που κονιορτοποιεί τις απαιτήσεις τους. Αν και έχουμε πολλάκις απαντήσει στο παρελθόν, εξηγούμε για μια ακόμη φορά συνοπτικά το καθεστώς της μισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για να γίνει αντιληπτό και σε νεότερους συναδέλφους που ρωτούν καθημερινά στην Ομοσπονδία.
Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε για ποιο λόγο είναι έωλη η επιχειρηματολογία των σχολαρχών. Οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται ψευδώς πως ο ν. 682/77 καθορίζει ότι οι απολαβές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρέπει να είναι ακριβώς ίδιες με αυτές των δημόσιων εκπαιδευτικών. Ωστόσο, στο επίμαχο άρθρο (Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών – άρθρο 36, παρ. 1, ν. 682/77 ) περιέχεται το επίρρημα «τουλάχιστον που, για όποιον γνωρίζει ελληνικά, είναι προφανές ότι σημαίνει «το λιγότερο» κι όχι «επακριβώς». Η βούληση του νομοθέτη ήταν να μην καταβάλλονται στα ιδιωτικά σχολεία αποδοχές χαμηλότερες από αυτές των δημόσιων, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Όμως υπήρχαν και ιδιωτικά σχολεία που έδιναν στους εκπαιδευτικούς τους υψηλότερες αποδοχές μέσω μόνιμων επιδομάτων και η έκφραση «τουλάχιστον» δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει διαφοροποίηση προς τα πάνω στις αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, κατοχυρώνοντας ως βάση το μισθό των δημόσιων εκπαιδευτικών. Με βάση αυτό το πνεύμα εξεδόθη η πρόσφατη εγκύκλιος 2/73944/0022/1-12-2011 του ΓΛΚ στην οποία αναφέρεται πως «Άλλωστε, αυτοί (οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί) μπορεί να λάβουν υψηλότερες αποδοχές από αυτές των δημόσιων εκπαιδευτικών».
Ας δούμε, όμως, πώς προκύπτει ο μισθός των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Όπως ισχύει σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, έτσι και στην ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχει μια αντίστοιχη ΣΣΕ (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) που καθορίζει τη μισθολογική μας βάση, το κατώτατο ημερομίσθιό μας. Στην περίπτωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η βάση αυτή είναι ο ν. 682/77, δηλ. οι αποδοχές των δημόσιων εκπαιδευτικών. Στη βάση αυτή προστίθενται όλες οι πρόσθετες αποδοχές και επιδόματα που όλα αυτά τα χρόνια, από το 1977 κι έπειτα δίδονται τακτικά (κάθε μήνα και για μεγάλο χρονικό διάστημα). Επομένως, ο κατώτερος μισθός και οι πρόσθετες αποδοχές συγκροτούν το μισθό των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Για το θέμα αυτό είχε αποφανθεί με εγκύκλιό του (ΑΠ 355/28/17-1-2011) το υπουργείο Εργασίας . Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή οι αποδοχές του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων σχολείου, είναι μέρος της πάγιας ατομικής σύμβασης λόγω επιχειρησιακής συνήθειας, που έχει ισχύ όρου σύμβασης εργασίας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αναγνωρίζει το ν.682/77 ως το κατώτατο όριο των αποδοχών στη θέση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που, με τις πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, Μ.Κ., αυξήσεις εισοδηματικής πολιτικής, κ.λπ.) των επόμενων ετών, συγκροτούν πάγια ατομική σύμβαση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού, η οποία δεν ανατρέπεται παρά μόνο με συναίνεση του εργαζόμενου. Οι όροι αυτοί περιέχονται και στη ΔΑ 31/2010 (που αντικατέστησε την προηγούμενη 59/2008) που αποτελεί την ΣΣΕ των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, την ψήφιση της οποίας επιδίωξε η ΟΙΕΛΕ αν και στη συζήτηση των όρων της ποτέ δεν προσήλθαν, κατά την πάγια τακτική τους, οι ιδιοκτήτες.
Τι επιχείρησαν όλο το προηγούμενο διάστημα οι σχολάρχες; Να αφαιρέσουν από την πάγια ατομική μας σύμβαση τα επιδόματα που περικόπηκαν στο δημόσιο τομέα . Όμως η απόπειρά τους αυτή είναι παράνομη, διότι στον ιδιωτικό τομέα η πάγια ατομική σύμβαση, όπως προαναφέραμε, μπορεί να ανατραπεί μόνο με την υπογραφή του εργαζόμενου. Αυτό ακριβώς αναφέρεται και στο έγγραφο Κουτρουμάνη που αποσαφηνίζει πλήρως το μισθολογικό μας καθεστώς. Δεν είναι, επίσης, τυχαίο πως όλοι οι αρμόδιοι φορείς που έχουν αποφανθεί για το θέμα (Υπ. Εργασίας, ΥΠΔΒΜΘ, ΓΛΚ, ΣΕΠΕ) απορρίπτουν πλήρως τις αιτιάσεις των σχολαρχών και δικαιώνουν την ΟΙΕΛΕ και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
Για ένα πλήρες χρονικό της δικαίωσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σχετικά με τις παράνομες περικοπές των αποδοχών τους με συγκεκριμένες αναφορές σε νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους, χρήσιμες προς μελέτη για τους νεότερους συναδέλφους δείτε εδώ πρόσφατη ανάρτηση στο site της ΟΙΕΛΕ.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών πριν και μετά το Μνημόνιο

29-01-2012

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΣΧΟΛΑΡΧΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΑΣ

Καταπέλτης για τους παραβάτες των νόμων ήταν οι αποφάσεις δ/νσεων εκπαίδευσης μετά από καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ για παράνομες περικοπές αποδοχών. Πιο συγκεκριμένα, η Δ/νση ΔΕ Αχαΐας καλεί την ιδιοκτησία της Τριαντείου Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Σχολής Πατρών να συμμορφωθεί με τα όσα ορίζει η εγκύκλιος Φ.18/2386/Δ5/10-1-2012, να αποστείλει τις νόμιμες μισθοδοτικές καταστάσεις και να ακυρώσει την αυθαίρετη και παράνομη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών της καθώς, όπως αναφέρει, κάτι τέτοιο είναι εκτός νομικού πλαισίου.
Επίσης, από τη Δ/νση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης απεστάλη έγγραφο – κόλαφος για τη Σχολή Φρυγανιώτη, που, ενώ είχε δεσμευτεί για την τήρηση της νομιμότητας, μετά από μυστική σύσκεψη σχολαρχών της Θεσσαλονίκης συντάχτηκε με τα σχολεία που παράνομα επιχειρούν να εντάξουν τους εκπαιδευτικούς τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο. Με το έγγραφο αυτό επιστρέφονται ως απαράδεκτες οι μισθοδοτικές καταστάσεις με τις παράνομες περικοπές και ζητείται η επανακοινοποίησή τους στο ορθό με βάση την εγκύκλιο Φ.18/2386/Δ5/10-1-2012. Ζητείται, επίσης, οι μισθοδοτικές καταστάσεις να είναι, όπως ορίζεται από το νόμο, υπογεγραμμένες από το υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Οι αποφάσεις αυτές – και οι μέχρι τώρα αποφάσεις των Επιθεωρήσεων Εργασίας που όλες δικαιώνουν τους συναδέλφους που προσφεύγουν για την παράνομη περικοπή των αποδοχών τους – αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά πως, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, η νομιμότητα θα επιβληθεί και πως οι παραβάτες σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις οδυνηρές συνέπειες των πράξεών τους.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Πέμπτη, 26 Ιαν. 2012

ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΛΟΓΩ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δικαιώνονται η μία μετά την άλλη οι προσφυγές των εκπαιδευτικών στις κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας. Οι περισσότερες εκ των προσφυγών αφορούν τις παράνομες περικοπές σε ιδιωτικά σχολεία, τα οποία αυθαίρετα εντάσσουν τους εκπαιδευτικούς στο Ενιαίο Μισθολόγιο. Παρά την απέλπιδα προσπάθεια του ΣΙΕΙΕ να πείσει τα τρομοκρατημένα μέλη του – που, χωρίς να σεβαστούν νόμους και θεσμούς, περιέκοψαν από 10-40% τους μισθούς των εκπαιδευτικών (την ώρα που η μείωση μαθητών, σύμφωνα με τα νέα, επίσημα στοιχεία του ΥΠΔΒΜΘ δεν υπερβαίνουν το 3%) – πως οι εκπαιδευτικοί κερδίζουν προσφυγές που σχετίζονται μόνο με χρωστούμενες αποδοχές κι όχι με τις παράνομες περικοπές των αποδοχών τους.
Μια τέτοια περίπτωση προσφυγής ήταν αυτή εκπαιδευτικών του σχολείου «Πόλκα Φροέλεν» στην Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Ιωνίας για περικοπή δώρου λόγω παράνομης εφαρμογής του Ενιαίου Μισθολογίου. Η Επιθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο του ΣΕΠΕ, τις γνωμοδοτήσεις 2/73944/0022/1-12-2011 και 2/82176/0022/1-12-2011 του Γ.Λ.Κ. και την εγκύκλιο Φ.18/2386/Δ5/10-1-2012 του ΥΠΔΒΜΘ, δικαίωσε τους εκπαιδευτικούς και προχώρησε τις νόμιμες διαδικασίες για ποινική δίωξη του παραβάτη σχολάρχη μετά από υπεύθυνες δηλώσεις των εκπαιδευτικών που προσέφυγαν.
Ορίστηκε, επίσης, συνεκδίκαση της προσφυγής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στην Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Ιωνίας για τις 9/3. Όπως σας έχουμε πληροφορήσει και σε προηγούμενες αναρτήσεις, ακολουθούν τις επόμενες ημέρες προσφυγές στις οικείς επιθεωρήσεις των εκπαιδευτικών των σχολείων «Μαντά – Παπαδάτου» (31/1), «Αριστοτέλειο Κορίνθου» (3/2),  “Νέο Σχολείο” Ναύπλιο και «Παλλάδιο» (20/2).
Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους να μας ενημερώνουν έγκαιρα για τις προσφυγές τους στις Επιθεωρήσεις Εργασίας για να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των ενεργειών και να μπορούμε να τους παρέχουμε την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας  και του Υπουργείου Εργασίας είναι σαφείς και δίνουν απαντήσεις προς κάθε κατεύθυνση.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.)
Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 249\1975
Μέλος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Λέοντος Σοφού 10 (5ος όροφος), 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310 530533

e-mail: sielbe@gmail.com
mailing-list: sielbe-mailing-list@googlegroups.com
web site: www.sielbe.gr

Θεσσαλονίκη, 26-01-2012
Αρ.Πρωτ.:832

ΠΡΟΣ: ΟΙΕΛΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε πως την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 προσήλθαν, απουσία εκπροσώπων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, σε συνέλευση μέλη του ΣΙΕΙΕ στη Βόρεια Ελλάδα και προεξάρχοντος του αντιπροέδρου τους, ιδιοκτήτη του Αριστοτελείου Κολλεγίου, Χ. Γκροζούδη, και «χοροστατούντος» ιδιοκτήτη ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων της Βορείου Ελλάδος, επιχείρησαν να πείσουν τους παρευρισκόμενους συναδέλφους τους, ο πρώτος κάνοντας τον καλό και διαλλακτικό και ο δεύτερος τον πρωτοπόρο ριζοσπάστη, ότι δεν αρμενίζουν στραβά οι ίδιοι, αλλά είναι στραβός ο γιαλός. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριζαν πως αδιαφορούν μπροστά στις εντολές της διοίκησης που υποδεικνύει εγγράφως ως παράνομη κάθε περικοπή των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ότι οφείλουν όλοι τους να εφαρμόζουν το μισθολόγιο-φτωχολόγιο των κρατικών υπαλλήλων στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μάλιστα, αν κάποιοι διστάζουν, πρέπει να ξεπεράσουν τις αναστολές τους τοποθετώντας στις μισθολογικές καταστάσεις σε άλλη στήλη το ενιαίο μισθολόγιο και σε άλλη τις «οικειοθελείς παροχές» μέχρι του ύψους των σημερινών αποδοχών, αλλά «με προσοχή» ώστε κάθε μήνα το ποσό της «οικειοθελούς παροχής» να μεταβάλλεται για να μην προκύψουν σε λίγους μήνες προβλήματα «παγίωσης» των αποδοχών! Στους λογικούς προβληματισμούς που διατύπωσαν οι δύο εκπρόσωποι της Αδαμαντίου και του Καλαμαρί αναφορικά με το δικαίωμα της διοίκησης της εκπαίδευσης να ελέγχει και να καθοδηγεί τα σχολεία σε ζητήματα εφαρμογής των νόμων, κάποιος θερμόαιμος ιδιοκτήτης στόλισε με διάφορα κοσμητικά επίθετα τα όργανα των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Την προσήλωση τους στην παράνομη πρακτική κατέθεσαν και άλλοι ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα σχολεία είναι υπ’ ατμόν στη Βέροια, η προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας θα συζητηθεί στις 6 Φεβρουαρίου, Ήδη οι εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη κατήγγειλαν ενυπόγραφα τις εξελίξεις στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ. Δίνουμε τη μάχη ενωμένοι και αποφασισμένοι ώστε να κατισχύσει ο νόμος σε κάθε απόπειρα οργανωμένης κατάργησής του.
Για το Δ.Σ. του ΣΙΛΒΕ
Ο Πρόεδρος                    Ο Γ. Γραμματέας
Απ. Βουρκούδης                     Δ. Σελέκος

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών 20376/58
Χαλκοκονδύλη 13, 104-32, Αθήνα
Τηλ: 5238148, 5230819
Fax: 5230819
e-mail: oiele@otenet.gr
site: www.oiele.gr
___________________________________________________________________
Αθήνα, 26/1/2012
Αριθμ. Πρωτ:22741
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΕΙΕ, ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΜΥΖΗΣΟΥΝ ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΒΑΖΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο ΣΙΕΙΕ, ο σύνδεσμος που εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό ιδιωτικών σχολείων, έχει εδώ και έξι μήνες περίπου επιδοθεί σε μια άνευ προηγουμένου απόπειρα, με τις ευλογίες του ΣΕΒ, για παράνομη περικοπή των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με στόχο τη μείωση του μισθολογικού κόστους, την κατάργηση των ατομικών συμβάσεων και τη μεταφορά του εργασιακού μεσαίωνα στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα. Η απόπειρα αυτή γίνεται με την προσχηματική επίκληση της κρίσης (αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα του ΣΙΕΙΕ): «Τα ιδιωτικά σχολεία βιώνουν κάθε μέρα και περισσότερο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης: μείωση του μαθητικού δυναμικού, αύξηση των επισφαλειών, αγορανομική μείωση για τρίτη συνεχή χρονιά των διδάκτρων». Με βάση την επιχειρηματολογία αυτή πολλοί σχολάρχες περιέκοψαν παράνομα από 10-40% τις αποδοχές των εκπαιδευτικών τους, εντάσσοντάς τους παράνομα και αυθαίρετα στο Ενιαίο Μισθολόγιο, παρά τις γνωμοδοτήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (2/73944/0022/1-12-2011 και 2/82176/0022/1-12-2011), την εγκύκλιο του ειδικού γραμματέα του ΣΕΠΕ Α.Π.:31891/21-12-2011, τις αποφάσεις των προσφυγών στις οικείες Επιθεωρήσεις Εργασίας που, μέχρι στιγμής, όλες δικαιώνουν τους εκπαιδευτικούς και την έκδοση της Φ.18/2386/Δ5/10-1-2012 εγκυκλίου από το ΥΠΔΒΜΘ που σαφώς ορίζουν πως οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011 (Ενιαίο Μισθολόγιο). Δυστυχώς, όπως πολλοί εκ των ισχυρών πράττουν στην Ελλάδα, ένας μεγάλος αριθμός σχολαρχών συνεχίζει ακάθεκτα να παρανομεί εις βάρος των εργαζόμενων και εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, κερδίζοντας από τις παράνομες περικοπές, όπως φαίνεται στα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Η επίσημη έκδοση των στατιστικών στοιχείων του ΥΠΔΒΜΘ για τον αριθμό των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία τη φετινή χρονιά (2011-2012) με συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας οκταετίας βάζει τέλος στην ψευδή επιχειρηματολογία των σχολαρχών. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μείωση των εγγραφών κατά 3,7%, ενώ τα πρώτα στοιχεία από τα ξένα σχολεία που έρχονται από το ΥΠΔΒΜΘ δείχνει αύξηση εγγραφών κατά 5% περίπου. Ο συνυπολογισμός των ποσοστών δείχνει πως για τη φετινή χρονιά η μείωση μαθητών είναι σχεδόν μηδενική, καθιστώντας έτσι το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως έναν από τους κλάδους της οικονομίας που έχει πληγεί ελάχιστα, ή καθόλου από την οικονομική κρίση. Είναι, επομένως, φανερό πως η περικοπή μισθών με βάση το μισθολόγιο – φτωχολόγιο γίνεται για να επιδοθούν οι σχολάρχες, για δεύτερη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια, σε ένα πάρτυ ασυδοσίας. Η πρώτη «χρυσή περίοδος» ήταν η πενταετία 2005-09, όταν με την απελευθέρωση των διδάκτρων οι σχολάρχες εκτίναξαν τα κέρδη τους μέχρι και 150%. Τώρα, με το πρόσχημα της κρίσης, 100 άνθρωποι με ετήσια κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ επιτίθενται με μένος για να αφαιρέσουν σχεδόν το 1/3 των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που σπάνια υπερβαίνουν τις 20 χιλιάδες ευρώ ετησίως, καθιστώντας την απόπειρα αυτή ως μια από τις πιο χυδαίες απόπειρες αναδιανομής του πλούτου που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στον ιδιωτικό τομέα.

Με αφορμή την έκδοση των στατιστικών στοιχείων του ΥΠΔΒΜΘ που εξουδετερώνουν πλήρως την ψευδή επιχειρηματολογία των σχολαρχών, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολήστην Υπουργό ΠΔΒΜΘ, κ. Α. Διαμαντοπούλου, στην οποία παρουσιάζεται η σκοτεινή εικόνα διαφθοράς στην ιδιωτική εκπαίδευση και η απόπειρα στυγνής κερδοσκοπίας εκ μέρους των σχολαρχών και ζητείται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να εφαρμοστούν, επιτέλους, οι νόμοι.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΓΛΗΣ

Print Friendly, PDF & Email