εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 23-06-10

Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 23-06-10

Κατηγορηματική και ομόφωνη αντίθεση των μελών του Σ.Κ.Φ.Ε. για την περικοπή του επιδόματος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τετάρτη 23  Ιουνίου 2010

Αρ. Πρωτ. 3

Θέμα: Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση του Σ.Κ.Φ.Ε. δηλώνει τη διαμαρτυρία της και την κατηγορηματική και ομόφωνη αντίθεσή της στην πρόθεση της Διοίκησης έστω και για προσωρινή αναστολή χορήγησης του επιδόματος της Φ.Ε. και τη θεωρεί άδικη. Επίσης θεωρεί ότι θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα στα οικονομικά των εκπαιδευτικών και στην ομαλή και ποιοτική επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Το επίδομα αυτό δίνεται συνεχώς και αδιαλείπτως επί μακρόν, η καταβολή του δε αποτελεί πάγια και καθιερωμένη πρακτική και έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι των ατομικών αποδοχών μας.

Δεν αμφισβητούμε τα οικονομικά προβλήματα που ίσως προκύψουν αλλά δεν θα δεχτούμε να επωμισθούν οι εκπαιδευτικοί – η κινητήρια δύναμη των σχολείων – το πρόβλημα, για το οποίο άλλωστε δεν ευθύνονται.

Είναι προφανές ότι η αγωνία του βιοπορισμού και η δημιουργία κλίματος ανασφάλειας επηρεάζουν αρνητικά το εκπαιδευτικό έργο. Επιπλέον είναι πολύ πιθανόν να αποβεί εις βάρος των πρόσθετων υπερωριακών υπηρεσιών (συνεδριάσεις, συναντήσεις γονέων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και ποικίλες εκδηλώσεις), που τόσα χρόνια προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί αμειβόμενοι.

Εξάλλου δεν  πρέπει επ΄ ουδενί να διαρραγούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και της Διοίκησης της Φ. Ε., προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή προσφορά  έργου.

Πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα για την εξεύρεση άλλων λύσεων.

Αυτό που πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού και να διασφαλισθεί είναι η ποιότητα του παιδαγωγικού μας έργου.

Καταλήγοντας επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ατομικά ή ομαδικά για να προασπίσουμε το εισόδημά μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Φ.Ε

Η Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

Πατσιλινάκου Ευδοκία         Ντούσης Βασίλης

Print Friendly, PDF & Email