εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Αποζημίωση μη χρήσης θερινής άδειας

Αποζημίωση μη χρήσης θερινής άδειας

Αποζημίωση των καθηγητών του Λυκείου για τις 06/07/10

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αθήνα 09/07/10

Αριθμ. Πρωτ. 12α

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κάναμε αίτημα προς το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και συγκεκριμένα προς τον Υφυπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. κ. Ι. Πανάρετο να μεριμνήσει ώστε οι καθηγητές των Λυκείων της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας να αποζημιωθούν λόγω μη χρήσης άδειας θερινών διακοπών την Τρίτη 06/07/2010.

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση λόγω μη χρήσης θερινής άδειας

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε οι καθηγητές των Λυκείων της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας να αποζημιωθούν λόγω μη χρήσης άδειας θερινών διακοπών την Τρίτη 06/07/2010. Η παρουσία τους κρίθηκε αναγκαία, από το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για να εκδοθούν τα αποτελέσματα απόλυσης των μαθητών της Γ Τάξης των Λυκείων.”


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Πατσιλινάκου Ευδοκία Ντούσης Βασίλης

Print Friendly, PDF & Email