εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια της Φ.Ε.

Αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια της Φ.Ε.

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Αρ. πρωτ. 481

Προς: Tους Καθηγητές της Φ.Ε.

Θέμα: Κοινοποίηση – Αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια της Φ.Ε.

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ. αριθμ. πρωτ. 480/13-07-2021 έγγραφο με θέμα «Αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με την Επόπτρια της Φ.Ε.», που απέστειλε το Δ.Σ. του Σωματείου μας στην Επόπτρια της Φ.Ε.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00.

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.
Print Friendly, PDF & Email