εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Σημαντική ενημέρωση ενόψει των διαδικασιών επανακατάταξης των εκπαιδευτικών σε Μ.Κ.

Σημαντική ενημέρωση ενόψει των διαδικασιών επανακατάταξης των εκπαιδευτικών σε Μ.Κ.

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Αρ. πρωτ. 103

Προς: Τους Καθηγητές των Σχολείων μας

Θέμα: Σημαντική ενημέρωση ενόψει των διαδικασιών επανακατάταξης των εκπαιδευτικών σε Μ.Κ από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε η κατάταξη σε Μ.Κ. (Μισθολογική Κατάταξη) γίνεται βάσει των τυπικών προσόντων που έχει ο καθένας μας (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κ.ά.) βάσει του Ν. 4354/16-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 176 /τ.Α΄/) και της εφαρμοστικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7 με αρ. πρωτ 2/1015/ΔΕΠ/ 5/1/2016.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι σήμερα ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και αφορούν πτυχία (μεταπτυχιακά, διδακτορικά), που έχουν αποκτηθεί, ή τυχόν προϋπηρεσία από άλλα σχολεία δημόσια ή ιδιωτικά, πρέπει επειγόντως να το πράξουν το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις διαδικασίες επανακατάταξης, που θα πραγματοποιηθούν από τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας μέχρι την ημερομηνία που προαναφέρθηκε.

Η κατάθεση των νέων αυτών στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω των Διευθύνσεων του Σχολείου που διδάσκει ο καθένας μας, είτε απευθείας στις οικείες Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες φαίνονται στο συνημμένο έγγραφο (103 Διευθύνσεις_Β-θμιας_Εκπαίδευσης_Σχολείων_της_Φ.Ε.).

Επίσης όσοι συνάδελφοι δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν τον Νοέμβριο του 2011 αλλά και τον Δεκέμβριο του 2015, στοιχεία παρόμοια με τα προηγούμενα που είχαν αποκτηθεί πριν από εκείνη την ημερομηνία, πρέπει και αυτοί επειγόντως να το πράξουν το αργότερο μέχρι 31/12/2017.

Επιπλέον σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/16-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 176 /τ.Α΄/) και προκειμένου για την απλοποίηση των διαδικασιών για την απόδοση Μ.Κ. στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσελήφθησαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018, ισχύει η συνημμένη εγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΣΚΗ4653ΠΣ-768 με αρ. πρωτ. 149784/Ε2/11-09-2017, όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/simantiki-allagi-gia-anaplirotes-gia-apodosi-mk).

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Φιλοθέη Χρονοπούλου

Το μέλος Γιάννης Λιγνάδης

 

Υ.Γ. Τα σημαντικά σημεία που αφορούν στο μισθολόγιο και στην κατάταξη σε Μ.Κ. από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο

103 Ενημέρωση_Σημαντικά_σημεία_του_νέου_μισθολογίου

 

Συνημμένα έγγραφα: 

103 Διευθύνσεις_Β-θμιας_Εκπαίδευσης_Σχολείων_της_Φ.Ε.

103 Ενημέρωση_Σημαντικά_σημεία_του_νέου_μισθολογίου

ΩΣΚΗ4653ΠΣ-768

 

Print Friendly