εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Πρόταση νέου καταστατικού

Πρόταση νέου καταστατικού

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει το προσχέδιο της αντιστοίχισης των άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού με τα τροποποιημένα άρθρα που κατατέθηκε από το Δ.Σ.
Τα προηγούμενα χρόνια έγινε φανερή η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του καταστατικού του Σ.Κ.Φ.Ε. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη αυτή προχώρησε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την μεταβολή του.
Σας αποστέλλουμε το προσχέδιο του καταστατικού και σας παρακαλούμε μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 να διατυπώσετε προτάσεις για τυχόν τροποποιήσεις προκειμένου το Δ.Σ. να τις λάβει υπόψη του για την τελική διαμόρφωσή του.
Θα ακολουθήσει Γενική Συνέλευση τροποποίησης καταστατικού στα μέσα Ιουνίου στην οποία απαιτείται παρουσία του 50% των τακτικών μελών του Συλλόγου μας. Ως εκ τούτου θα είναι απαραίτητη η παρουσία σας.

Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Κ.Φ.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΦΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΘΡΟ

Print Friendly, PDF & Email