εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Καλή Πρωτομαγιά!

Καλή Πρωτομαγιά!

Συνάδελφοι, Καλή Πρωτομαγιά!

Το μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι απόλυτα επίκαιρο σήμερα.

Τίποτε δεν κερδήθηκε για τους εργαζόμενους χωρίς αγώνες και θυσίες.

Όσο περισσότερο υποχωρεί κάποιος τόσο περισσότερο θα χάνει.

Πρωτομαγιά 2014__2

Print Friendly, PDF & Email