εγγραφή: δημοσιεύσεις | σχόλια

Ευχές και επισημάνσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020

Ευχές και επισημάνσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. πρωτ. 73

Προς: Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Φ.Ε.

Θέμα: Ευχές και επισημάνσεις του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020

Συνάδελφοι,

Ευχόμαστε από καρδιάς το νέο σχολικό έτος να είμαστε γεμάτοι δύναμη και αντοχές, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του δύσκολου και δημιουργικού έργου μας.

Στα χρόνια της δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας που βιώνει η χώρα μας και παρά τις μονομερείς ζημιογόνες αποφάσεις της Διοίκησης της Φ.Ε., εμείς οι εκπαιδευτικοί, η ψυχή των Σχολείων μας, «βάλαμε πλάτη» προσφέροντας ακούραστα ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο. Κρατήσαμε όρθια τα Σχολεία διασφαλίζοντας παράλληλα το κύρος τους, παρέχοντας στους μαθητές μας υψηλής στάθμης Παιδεία, εμπνέοντάς τους με τη στάση μας και τους αγώνες μας.

Πρωταρχικός σκοπός μας, πάντα, είναι η συμβολή στη διαμόρφωση ακέραιων προσωπικοτήτων, πρόθυμων και ικανών να εργαστούν εποικοδομητικά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινωνίας αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, προόδου και ευημερίας.

Ελπίζουμε και διεκδικούμε να εισακουστούν και να ικανοποιηθούν τα πάγια αιτήματα, που έχουμε επανειλημμένα υποβάλλει στη Διοίκηση της Φ.Ε., που αφορούν στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης των Σχολείων μας,τόσο για θέματα που αφορούν στους εκπαιδευτικούς (οικονομικά, εργασιακά, θεσμικά,), όσο και για θέματα που αφορούν στις/ους μαθήτριες/τές και στους γονείς τους.

            Για την υλοποίηση αυτών των στόχων και των ευχών είναι απαραίτητο όλοι οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν οι ίδιοι την εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας (βλ. σχετικά τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 41/01-09-2017 και 232/11-09-2018 έγγραφα του Δ.Σ. του Σωματείου μας).

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του alfavita έχει αναρτηθεί ένας ολοκληρωμένος οδηγός με τίτλο Οδηγός εκπαιδευτικού 2019-20: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο, Νομοθεσία, εγκύκλιοι (https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/297851_odigos-ekpaideytikoy-2019-20-adeies-oraria-kathikontologia-leitoyrgia-sholeion), στο οποίο αναφέρονται ζητήματα σχετικά με τις Άδειες, τα Ωράρια, τα Καθηκοντολόγια, τη Λειτουργία των σχολείων και των ΚΕΣΥ, την Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πατώντας στους ενεργούς συνδέσμους που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε το θέμα που σας ενδιαφέρει.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. έχουν αναρτηθεί πληροφορίες σχετικά με το θέμα της βλαπτικής μεταβολής του ωραρίου ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με άμεση συνέπεια την ανάλογη μείωση του μισθού, (https://www.oiele.gr/peri-tis-vlaptikis-metavolis-tou-orariou-ton-idiotikon-ekpaidevtikon/):

«ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μείωση ωρών μπορεί να προκύψει για έναν εκπαιδευτικό με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω της κατάργησης τάξης, ή τμήματος και ο δεύτερος εντελώς αυθαίρετα, επειδή ο ιδιοκτήτης θέλει να δώσει αλλού τις ώρες. Ας δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά:

Α) Μείωση ωρών λόγω κατάργησης τάξης, ή τμήματος

Η νομοθεσία για την περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρη. Ακόμη κι αν μειωθεί το ωράριο εκπαιδευτικού λόγω κατάργησης τάξης, ή τμήματος, το σχολείο θα πρέπει να αναπληρώσει τις ώρες αυτές με διοικητικό έργο ή πρόσθετες εκπαιδευτικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. 4415/2016 στο άρθρο 28 προβλέπει ρητά:

 Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και σε αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Β) Αυθαίρετη μείωση ωραρίου

Η μείωση ωραρίου ιδιωτικού εκπαιδευτικού, ώστε ο ιδιοκτήτης είτε να τον τιμωρήσει εκδικητικά, είτε να τον εξωθήσει σε παραίτηση, είτε απλώς για να μοιράσει τις ώρες του σε άλλους εκπαιδευτικούς που παρατύπως προσλαμβάνει, απαγορεύεται με σαφήνεια από τη νομοθεσία και την πάγια νομολογία.

Το βασικό νομοθετικό σκεπτικό προκύπτει από τα άρθρα 4, 24 και 27 του Ν. 682/77 που προβλέπουν ότι:

Άρθρο 4, παρ. 1

Τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία έχουν την αυτήν οργάνωσιν με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ισχύον εκάστοτε δι` αυτά ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα διδασκαλίας.

Άρθρο 24, παρ. 2

Η σύνθεσις του διδακτικού προσωπικού εκάστου γυμνασίου και λυκείου, είναι ανάλογος προς το αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραμμα.

Άρθρο 27, παρ. 1

Το όριον των καθ` εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχολήσεως, είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων.

Ο νόμος που προβλέπει τα της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης είναι ο Ν. 1566/1985. Από τις διατάξεις του νόμου αυτού προκύπτει ότι τα ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν όπως και τα δημόσια. Στην παρ. 13 του άρθρου 14 προβλέπεται σαφώς ότι:

Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 18 του ίδιου άρθρου:

Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους.

Από τη συνδυαστική ερμηνεία των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει πως:

  • Δεν μπορεί να μειωθεί το ωράριο ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
  • Οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώσουν το ωράριό τους, εφόσον περισσεύουν ώρες. Μέχρι να συμβεί αυτό, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη εκπαιδευτικού άλλης ειδικότητας.

Βάσει των διατάξεων αυτών εκδόθηκε η ιστορική απόφαση 625/2015 του Αρείου Πάγου κατά του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος (δείτε εδώ) που επιχείρησε παρανόμως να μειώσει βλαπτικά το ωράριο ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Έχουν, επίσης, εκδοθεί οι γνωμοδοτήσεις 20/1986 (δείτε εδώ) και 50/1991 του ΝΣΚ (δείτε εδώ), σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσληψη νέου διδακτικού προσωπικού, όταν στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί των ίδιων ειδικοτήτων με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

Γ) Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού από μέρος του ωραρίου του

Ένας έμμεσος τρόπος για να μειωθεί το ωράριο ενός εκπαιδευτικού ήταν η ουσιαστικά δια της βίας υποχρέωση παραίτησής του από το νόμιμο ωράριό του. Την άθλια αυτή μεθόδευση ψήφισε με νόμο η πρώην Υπουργός Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου (άρθρο 47, παρ. 14 του Ν. 3848/2010). Σύμφωνα με την επαίσχυντη αυτή διάταξη, οι …κουρασμένοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που τους …περισσεύουν τα χρήματα και θέλουν μειωμένο ωράριο ώστε να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, μπορούσαν να ζητήσουν να τροποποιηθεί το ωράριό τους. Φυσικά όλες οι «παραιτήσεις» αυτές γίνονταν με ισχυρή πίεση του εργοδότη υπό την απειλή της απόλυσης.

Η διάταξη αυτή ευτυχώς καταργήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4472/2017».Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η Πρόεδρος Αρχοντούλα Σαββιδάκη

Η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Γλέζου

Ο Γ. Γραμματέας Αθανάσιος Κάμτσιος

Η Ειδ. Γραμματέας Ζηνοβία Κωτσοπούλου

Η Ταμίας Μαρία Λαγουρού

Το μέλος Αδαμαντία Ξηρίδου

Το μέλος Παναγιώτης Χαλκιαδάκης

Print Friendly, PDF & Email